ຄລິບພາດສະຕິກ

ຄລິບພາດສະຕິກທີ່ໃຊ້ເພື່ອຕັດເອກະສານ, ໄຟລ໌, ຈົດໝາຍ, ໜ້າປຶ້ມ, ປີ້ ແລະ ອື່ນໆ.