ຄລິບ Bulldog

ຄລິບ Bulldog ໃຊ້ເພື່ອຕັດເອກະສານ, ໄຟລ໌, ຈົດໝາຍ, ປີ້ ແລະ ອື່ນໆ.